Skip to main content

Huisregels 's Lands Welvaren

In het onderstaande regelement vindt u de belangrijkste huisregels binnen ‘s Lands Welvaren. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. Hebt u klachten, van welke aard ook? Meld ze direct bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

HOTELRESTAURANTCAFÉ & TERRASCONTACT

Huisregels Hotel

Algemene regels:  

  • Blijf in geval van brand kalm. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
  • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
  • ‘s Lands Welvaren is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen
  • De eigenaar van ‘s Lands Welvaren en/of personen die voor het hotel/café/restaurant werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is verboden om: 

  • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
  • Eigendommen van ‘s Lands Welvaren mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van ‘s Lands Welvaren kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en of vernieuwingskosten.
  • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
  • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
  • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
  • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
  • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer aan u worden doorbelast.

Regels voor het verblijf met een hond: 

  • Indien u uw hond meeneemt naar ons hotel, dient u dit aan te geven bij het maken van uw reservering. Wij beschikken namelijk over een beperkt aantal kamers waarop huisdieren zijn toegestaan.
  • Wij accepteren 1 hond per kamer. Alleen kleine tot middelgrote honden zijn toegestaan.
  • Honden dienen schoon en droog te zijn alvorens deze het hotel betreden.
  • Honden zijn toegestaan in het café en restaurant.
  • Honden mogen niet plaatsnemen op onze hotelbedden en stoelen (mocht dit wel het geval zijn, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht)
  • Het is niet toegestaan om uw hond onbeheerd achter te laten in de hotelkamer wanneer u zelf niet in het hotel aanwezig bent.
  • Voor beschadigingen aan het interieur wordt de eigenaar van de hond aansprakelijk gesteld voor de herstelkosten.
  • Wij behouden ons het recht voor om bij overmatige bevuiling van de kamer extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.
  • Bij aanhoudende (geluids)overlast, door bijvoorbeeld blaffen. Behouden wij ons het recht voor de hond te verwijderen uit het hotel. Verwijdering door overlast geeft geen recht op restitutie.

Huisregels Restaurant

  • U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie uitsluitend binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan bij ‘s Lands Welvaren eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te brengen.
  • Eigendommen van ons restaurant mogen niet mee naar buiten worden genomen of zonder overleg worden verplaatst; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwingen.
  • Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
  • Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, in te leveren bij een van de medewerkers.
  • Wij trachten aan ieders voorkeur met betrekking tot tafelkeuze te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip.
  • Te laat? 30 minuten na uw gereserveerde ontvangsttijd kunnen wij uw tafel vergeven aan andere gasten.
  • Om de wachttijden voor al onze gasten te beperken hanteren wij één gezamenlijke rekening per tafel. Per persoon betalen is niet mogelijk.
  • Wij accepteren geen dinerbonnen of vvv-cheques, wel hebben wij onze eigen cadeaubon.
  • Kleine tot middelgrote honden zijn van harte welkom in ons restaurant maar ze moeten wel droog en schoon zijn alvorens deze het restaurant betreden.
  • Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.
  • Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
  • Mobiel telefoneren is niet toegestaan als dit overlast betekent voor de andere gasten.
  • Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.
  • Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of zoek de dichtstbijzijnde brandblusser op.
  • Het in het bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
  • De toegang tot ‘s Lands Welvaren kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.
  • Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen.
  • Bij betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.

Huisregels Café & Terras

  • Eigendommen van hotel, café, restaurant ‘s Lands Welvaren mogen niet mee naar buiten worden genomen.
  • Om de wachttijden voor al onze gasten te beperken hanteren wij één gezamenlijke rekening per tafel. Per persoon apart betalen is niet mogelijk.
  • U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie uitsluitend binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan bij ‘s Lands Welvaren eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te nemen.
  • Bent u buiten de zaak en veroorzaakt u overlast dan krijgt u hier een waarschuwing voor. Komt het nogmaals voor dan wordt u verzocht om de zaak te verlaten. Bij tegenwerking zal de politie ingeschakeld worden.
  • Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u hiervoor geheel aansprakelijk gesteld en draait u op voor de kosten van repartie en/of vernieuwing.
  • ‘s Lands Welvaren is niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
  • Gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, dient u in te leveren bij een van onze medewerkers.
  • Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.
  • Het in het bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
  • Elke vorm van agressie jegens gasten medewerkers is verboden.
  • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
  • Conform de wet behouden wij ons het recht voor om geen alcoholische dranken te schenken aan aangeschoten of dronken personen. De toegang tot ‘s Lands Welvaren kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent.
  • Bij agressie in toon en/of houding wordt de toegang geweigerd. Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kunnen de toegang worden ontzegd.
  • Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
  • Bij calamiteiten dient u ten aller tijde de instructies van het personeel op te volgen.