Skip to main content

Disclaimer

  1. Door het lezen en het gebruiken van de op onze website gepresenteerde informatie ontstaat nooit een zakelijke relatie of een andersoortige contractuele verhouding tussen u en hotel café restaurant ’s Lands Welvaren.
  2. Alle informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorg uitgezocht en gepresenteerd. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie en u kunt daaraan geen rechten ontlenen.
  3. Hotel café restaurant ’s Lands Welvaren is tevens niet verantwoordelijk voor informatie van derden, waar wij d.m.v. hyperlinks naar verwijzen. Deze behoren toe aan de originele auteur, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.